Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Vypracovanie firemných politík straty a smútku

V súčasných podmienkach sú zamestnávatelia čoraz častejšie konfrontovaní s ťažkými životnými situáciami, do ktorých sa ich zamestnanci dostávajú. Častokrát sa cítia bezmocní, nevedia ako k nim pristupovať a jediné, čo im poskytnú je pár dní voľna naviac. Niekedy sa manažment o strate zamestnanca dozvie iba od jeho kolegov. Rola zamestnávateľa sa však môže stať pre zamestnanca častokrát jedným z najvýznamnejších zdrojov podpory.

Firemná politika straty a smútku umožňuje definovať ciele, očakávania a návody ako majú organizácia a jej jednotlivci postupovať v prípade straty a smútku niektorého z kolegov. Definuje, čo je vhodné a čo nie, prípadne čo je úplne neprijateľné a čo, naopak, sa vyžaduje. Určuje kontaktné osoby, definuje podporu, deleguje právomoci a zodpovednosti, umožňuje udržiavať fungovanie organizácie bez tlaku na zamestnancov. Je zárukou spravodlivého a rovnakého zaobchádzania.

Mojou snahou je podporovať nielen jednotlivcov na ich ceste od straty a smútku poskytovaním sprevádzania, koučovania a vzdelávania, ale pomáhať aj organizáciám uvedomiť si a pochopiť aký obrovský vplyv môže smútok mať. Umožní im to vytvoriť empatickú a o strate a smútku informovanú kultúru na pracovisku. Ak zamestnávateľ úspešne zvládne ťažkú životnú situáciu spolu so svojím zamestnancom, získa jeden z najvýznamnejších zdrojov lojality nielen dotknutého zamestnanca, ale aj ďalších kolegov.

Pre vypracovanie firemnej politiky straty a smútku ma prosím kontaktujte. Cena je stanovená dohodou po úvodnej konzultácii v cene 300 € (konzultácia v trvaní 3 hodiny). Pre viac informácií viď cenník.

Mám záujem o vypracovanie firemnej politiky straty a smútku