Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Školenia PREDNÁŠKY A WORKSHOPY

Okrem sprevádzaniakoučovania sa venujem aj vzdelávaniu. Cena je stanovená individuálne dohodou (pre viac informácií viď cenník). Poskytujem školenia a prednášky na témy:

  • životné zmeny a straty (smrť, rozvod, strata vzťahov, zdravia, príjmu, zamestnania, syndróm prázdneho hniezda, odchod do dôchodku ap.)
  • trauma a stres
  • emocionálna inteligencia
  • závislosti
  • hľadanie zmyslu života (V. E. Frankl, postoje, hodnoty, transformácia)
  • ďalšie témy individuálne, podľa dohody