Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

O mne S odvahou, že sa môžete rozhodnúť aj ináč

Beáta Stručková - koučka

Sprevádzam životnými stratami. To, že som sa sem dostala bol proces, ktorý sa začal smrťou manžela. Po nej prišli, v rýchlom slede, ďalšie životné straty až som nakoniec nevládala robiť vôbec nič, iba sa pozerať ako sa všetko menilo na piesok a ten mi pretekal pomedzi prsty.

S manželom sme mali 3 deti, 3 mačky, 2 psov, veľa priateľov, známych a aktivít. Vybudovali sme firmu, postavili dom, darilo sa nám. Rok po smrti manžela som bola v dome sama, s hypotékou, nedoštudovanými deťmi, diagnostikovanou chorobou, bez príjmu. Aktivity spoločnosti som bola donútená odovzdať obchodnému partnerovi. Priatelia, s ktorými sme kedysi chodili na dovolenky sa prestali ozývať, ľudia, ktorým sme požičali peniaze ich nepovažovali za potrebné vrátiť. Samota, hoci zlá, mi poskytovala viac bezpečia ako čokoľvek vonku. Nikdy však neprichádzal kľud, ale myšlienky na to čo bolo, malo byť, musím, bude… Bola som vyčerpaná a mojím jediným cieľom bolo ticho. Za každú cenu nevidieť, nepočuť, necítiť, nepremýšľať… Túžby najbližších – byť taká ako kedysi, mať sa lepšie – ma dostávali do ešte väčšej izolácie, pretože som im nedokázala vyhovieť.

Beáta Stručková - Recovery koučing

Čo sa deje, Beata?

Otázka, ktorá sa iba pýtala. Neposudzovala, neradila, nič neočakávala. Rozplakala som sa a plakala celú hodinu. Konečne si dovolila smútiť, ľutovať sa, nebiť silná. Cítila som sa bezpečne tu, teraz a potom ešte mnoho ráz. Terapeut starostlivo počúval, strážil moje bezpečie. Ak som sa obviňovala, bol so mnou. Mala som pocit, že ak by som niekoho zabila, veril by, že som mala dôvod.

Vďaka jeho otázkam som sa spoznávala a postupne prechádzala od smútku k prijatiu, pochopeniu až sa objavili túžby. Najprv neisto vyslovené, neskôr prechádzali k uvedomeniam ako si ich dokážem splniť. Začala som si veriť, odrazila sa od dna. Pochopila som, na ktorých oblastiach života mi záleží, ktorých riešenie výrazne ovplyvní kvalitu môjho života, čomu sa chcem venovať, ako ďalej žiť. Uvedomila som si kde sa nachádzam, kde chcem byť, čo som už urobila, čo ma čaká…

Vzťahy

 • opustila som samotu,
 • mám pekné vzťahy s deťmi, súrodencami a  pár blízkych priateľov,
 • mám okruh ľudí, ktorým dôverujem, s ktorými ladíme a ďalej si ho budujem,
 • nemám potrebu zotrvávať vo vzťahoch za každú cenu, ostali iba tí priatelia, v ktorých nám záleží na sebe navzájom,
 • záleží mi na kvalite vzťahov, viem, čo vo vzťahoch hľadám, kedy sa v nich cítim dobre,
 • poznám a dokážem si ochrániť svoje hranice.

Profesia

 • viem, čo chcem robiť,
 • našla som odvahu dať výpoveď a opustiť starú profesiu, ktorá ma už nenapĺňala,
 • stala som koučkou a mentorkou životných strát,
 • absolvovala som výcviky a študujem na vysokej škole.

Bývanie

 • viem s kým a v akom prostredí chcem žiť,
 • rozhodla som sa zbaviť všetkého, čo ma zaťažuje, obmedzuje moju slobodu,
 • predávam dom a robím kroky, ktoré mi umožnia byť s ľuďmi, ktorí za zmenu stoja.

Vedomý život

 • aj keď som terapie ukončila, koučovacie rozhovory s kolegami vediem každý týždeň. Vďaka nim ostávam na ceste, nachádzam najlepšie riešenia, verím si,
 • terapeutické denníky pozvoľna prešli do písania poviedok. Pomáhajú mi uvedomiť si „ako to mám ja“. Mám z písania radosť. Začala som písať príbeh o mojej ceste od straty ku vďačnosti,
 • nehľadám zmysel života, ale každodenné zmysly s konkrétnymi ľuďmi v konkrétnych situáciách.

Vzdelanie

 • Brief Coaching Training (PURE, PLUS and PRO), Solution Surfers Slovak Republic
 • Life Coach Certification Course. Life Coach Training Institute
 • From Grief to Gratitude. The Institute of Professional Grief Coaching
 • Emotional Intelligence Life Coach Certification. Transformation Academy
 • Motivational Interviewing. The Heart of Recovery Coaching. NET Institute, Center for Adiction and Recovery Education
 • Team Coaching Demystifying: Distinctions from Group Coaching and Implications for its Practitioners. ICF Ukraine
 • Trauma-Informed Coaching: What to Know, Notice and Do to Serve All Clients Better. Words, Wisdom and Wellness
 • Jednoodborové denné štúdium psychológie (súčasnosť)

Členstvo v profesijných organizáciách

Pracovné skúsenosti

 • koučka, mentorka (4 roky)

 • majiteľka, konateľka, obchodná riaditeľka spoločnosti (18 rokov)

 • projektová manažérka PR a marketing (7 rokov)

 • špecialista pre analytické spracovanie cudzojazyčných publikácií (6 rokov)