Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Canisterapia terapia za pomoci zvierat

Canisterapia je jednou z foriem animoterapie (terapia za pomoci zvierat) a využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Avan, biely švajčiarsky ovčiak je momentálne vo výcviku. Je to potomok výstavne úspešných rodičov. Otec je canisterapeut, takže Avan má všetky predpoklady stať sa rovnako úspešným štvornohým terapeutom. Napriek tomu, že je zatiaľ necertifikovaný, sprevádza ma na stretnutiach a školeniach, prípadne na požiadanie sa zúčastňuje na stretnutiach.

  • V súčasnosti canisterapiu neposkytujem. O zmene vás budem informovať na svojej stránke.

Mám záujem o canisterapiu