Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Sprevádzanie Stratou

Veľmi často sa stretávam s osamelosťou ľudí, ktorí niekoho alebo niečo dôležité stratili. Okolie im v dobrej viere poskytuje rady, ktoré ich častokrát zraňujú. Napr. viem aké je to ťažké, môže to spôsobiť, že sa ľudia uzavrú do seba ešte viac. Predsa nikto nemôže vedieť, čo presne prežívajú. Ľudia sú tak jedineční. Budem vás sprevádzať a s najväčšou starostlivosťou pre vás vytvárať bezpečie, pretože vďaka nemu sa budete cítiť aspoň o kúsok lepšie. To pre začiatok stačí a potom pôjdeme spolu ďalej…

Životná strata nemusí iba bolieť, môže Vás posunúť ďalej tak, akoby ste si ani vo sne nevedeli predstaviť...

Častokrát ľudia, ktorí zažili ťažkú životnú situáciu používajú riešenia, ktoré sú iba zástupné – ja nie som výnimkou.  Vyhýbajú sa postaviť čelom k bolestivej situácii, ktorú prežili, alebo práve prežívajú. Každopádne nie je to zlyhanie, ale skôr spôsob ako ochrániť samého seba. Nenormálne správanie v nenormálnej situácii je ľudské a prirodzené.

Keď ľudia opakovane neprichádzali na stretnutia, neurobili to, čo si sami predsavzali, častokrát som sa pýtala Prečo sem chodíš? Kam sa chceš dostať? Väčšina závislého správania mala pôvod v prežitej traumatizujúcej životnej situácii. Traumu neliečim, na to sú špeciálne školení odborníci. Avšak podporujem ľudí, aby dokázali pozvať realitu do svojho života. Aby postupne opúšťali zástupné riešenia, uvideli, čo je v ich živote dobré práve teraz a postupne, krok po kroku, nachádzali svoju lepšiu budúcnosť…

Sprevádzanie súvisí so slovami sprievodca, spoločník. Samotná podstata slova ukazuje, že pri sprevádzaní kladiem dôraz na sprevádzaného a jeho bezpečie. Najprv sa iba opatrne dotýkame faktov reality a až keď je sprevádzaný pripravený, postupne ich môže začať prijímať. Tie sa stávajú čoraz menej dôležité a pozornosť prenáša na seba a svoje aktuálne potreby. Akceptovanie budúcnosti (pretože v nej, aj keď iným spôsobom, stále môže byť šťastný) si postupne napĺňa cieľmi, až sa zmení na vďačnosť za to, čo človek dokázal a kým sa, vďaka strate, stal.

Pri sprevádzaní používam rôzne techniky ako koučovanie, motivačné rozhovory, mentoring ap. v závislosti od potrieb sprevádzaného a situácie. Program je rozvrhnutý do 11 hodín, pričom sa rozsah môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od potrieb sprevádzaného. V prípade potreby je súčasťou aj doprovod na vyšetrenia, súdy, terapie a akékoľvek aktivity, ktoré môžu byť pre sprevádzaného nevyhnutné alebo sa mu môžu javiť ako užitočné (v tomto prípade sa k hodinovej sadzbe za stretnutie priráta suma, ktorá bude vopred stanovená dohodou).

Sprevádzanie od straty ku vďačnosti

Sprevádzam závažnými životnými zmenami a stratami ako sú smrť, rozvod, straty dôležitých vzťahov, zdravia, príjmuzamestnania, odchod do dôchodku, zmyslu… Všetkým, čo človek pociťuje ako stratu a veľmi mu chýba.

Popis programu

 • Úvodné stretnutie (1 stretnutie)
  dohoda na spolupráci, časovom pláne, mieste stretnutí, zdieľanie ďalších faktov, analýza potrieb a vzájomná dohoda na programe, vytvorenie bezpečia
 • Koleso smútku (3 stretnutia)
  dovoľte si smútiť, veľa tvárí smútku (rozpoznajte prežívané emócie, nálady), nástrahy a úskalia, jedinečnosť smútenia
 • Odkaz ako most (2 stretnutia)
  uchovanie spomienok, nájdenie odkazu a jeho integrácia do života, postupné prijatie straty, projekt Prvé týždne.
 • Koleso života (2 stretnutia)
  hľadanie nových záujmov, vytváranie nových vzťahov, aktivít a projektov a ich integrácia do starých. Vytváranie rituálov individuálnych, rodiny a komunity. Postupné preberanie zodpovednosti za ďalší život.
 • Mapa budúcnosti (2 stretnutia)
  hľadanie zmyslu, vytváranie novej sebaidentity, vlastný odkaz

Sprevádzanie - grief program

560 11 stretnutí
 • Úvodné stretnutie ( 1 stretnutie )
  This is a tooltip
 • Koleso smútku ( 3 stretnutia )
  This is a tooltip
 • Odkaz ako most ( 2 stretnutia )
  This is a tooltip
 • Koleso života ( 2 stretnutia )
  This is a tooltip
 • Mapa budúcnosti ( 2 stretnutia )
  This is a tooltip

Mám záujem o sprevádzanie stratou