Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Cenník služieb Sprevádzanie, koučing, konzultácie

SPREVÁDZANIE, KOUČING, KONZULTÁCIACENA
individuálne stretnutie prvé60 €/ stretnutie = 50 min
následné50 €/ stretnutie = 50 min
párové stretnutie prvé90 €/ stretnutie = 50 min
následné80 €/ stretnutie = 50 min
skupinové stretnutie (min. 3 osoby)30 €/ osoba/ stretnutie = 50 min
následné prvé20 €/ stretnutie = 50 min
sprevádzanie na vyšetrenia, súdypríslušná hodinová sadzba za stretnutie + príplatok dohodou
vypracovanie firemných politík straty a smútkuúvodná konzultácia 300 €/ 3 hodiny, následne dohodou
školenia, prednáška, workshopydohodou
canisterapia60 €/ stretnutie = 30 min
pro bono stretnutiaS potešením ponúkam bezplatné stretnutia pre 1 osobu zdarma, prípadne pre 2 osoby so zľavou 50%  ľuďom z ohrozených, nízkopríjmových skupín. Poskytnúť pro bono stretnutie je výlučne na mojom posúdení. Beriem do úvahy predovšetkým finančnú situáciu klienta, urgentnosť situácie a svoje časové možnosti. Snažím sa priebežne poskytovať pro bono službu 1 klientovi a v prípade, že sa mi uvoľní kapacita budem kontaktovať ďalšieho klienta. Preto, ak máte záujem o pro bono stretnutia, skôr ako sa objednáte na stretnutie, kontaktujte ma mailom.