Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Konzultácie pre príbuzných a okolie

Častokrát prichádzajú ku mne ľudia, ktorí chcú aby som službu poskytla ich príbuznému, známemu, niekomu v ťažkej životnej situácii. Jediné, čo môžem urobiť je požiadať ich, aby mu spomenuli túto možnosť, dali kontakt na mňa. On sám však musí o službu požiadať. Možno ešte stále chce sám bojovať, možno nie je pripravený situáciu prijať… Množstvo možností a ja dôverujem, že človek najlepšie vie, či a kedy bude moju službu potrebovať. Vtedy viem, že vnútorná motivácia človeka dozrela na našu spoluprácu. Čo však dokážem urobiť, podporiť ich samotných tak aby našli istotu pre seba a dokázali byť oporou človeku v ťažkej životnej situácii.

Zvyčajne sa ťažká životná situácia nedotkne iba človeka, ktorého zasiahla priamo, ale aj jeho okolia. Ide najmä o príbuzných, priateľov, kolegov, zamestnávateľa, ktorí ani netušia čo sa deje, ako majú reagovať aby sa ich blízky cítil čo najbezpečnejšie. Dobre mienené rady nezriedka môžu uškodiť, vedú k narušeniu vzťahov a k izolácii. Úprimne myslená veta Musíš žiť pre deti môže pozostalú manželku priviesť k pocitu, že zlyháva ako matka, keďže už ani pre deti momentálne nevládze žiť.

Pre tých, ktorí chcú vedieť ako človeka v ťažkej životnej situácii skutočne podporiť poskytujem konzultácie, na ktorých sa podelím o svoje skúsenosti. Porozprávame sa o jedinečnosti procesu smútenia, prežívaní prvých týždňov a sviatkov po strate, mýtoch a chybách, ktorým sa dá vyhnúť.

  1. stretnutie 60 €, každé nasledujúce stretnutie 50 € (pre viac informácií viď cenník)
  • počet stretnutí závisí výlučne od rozhodnutia koučovaného partnera

Mám záujem o konzultácie pre príbuzných a okolie