Sprevádzam ľudí, aby našli odvahu pozvať do svojho života stratu, ktorá sa udiala. Pretože ak sa niečomu vyhýbame, oveľa častejšie na to myslíme. Skúste si povedať, azda na 2 minúty, že môžete myslieť na 10 iných vecí a na tú jednu jedinú nie. Koľkokrát ste na ňu mysleli? Koučujeme spolu aby ste rozpoznali svetielko v budúcnosti a našli zdroje sa k nemu dostať. Pretože budúcnosť, aj keď iná, stále môže byť šťastná. Poskytujem Konzultácie pre príbuzných a firmy aby sa stali oporou tomu, kto životnou stratou prechádza. Pretože veľa ľudí chce pomôcť, ale nie sú si istí ako. Rada Vás podporím.

životné straty •  smrť • rozvod • choroba • strata zamestnania • syndróm prázdneho hniezda • zmysel života • emócie • závislosti • stres

Sprevádzanie od závislosti ku slobode

Závislosť je proces. Postupný proces vývoja správania sa s cieľom dosiahnuť požadované účinky – posunúť subjektívne prežívania seba samého. Napr. odstrániť bolesť, samotu, zabudnúť, privolať si príjemné fantázie… U rôznych ľudí prebieha vývoj závislého správania rôzne. Závislosť nie je len na látkach (alkohol, cigarety, káva, lieky, marihuana ap.), ale je to akékoľvek správanie, častokrát aktivita, ktorú človek vykonáva práve preto, že mu prináša úľavu, potešenie a… negatívne dôsledky. Častokrát býva úplne skrytá, napr. závislosť na práci, inom človeku, nakupovaní…

Závislosť je často sprievodným javom životnej traumy

Gábor Maté vraví, že závislosť nie je voľba, ktorú niekto robí, nie je morálnym zlyhaním,  vadou charakteru, zlyhaním vôle…  V skutočnosti je to reakcia na ľudské utrpenie, prežitú traumu, pokus o dočasný únik. Preto sa netreba pýtať, prečo je človek závislý, ale prečo trpí.

Spoluzávislosť

Závislosť je chorobou celej rodiny a okolia. Trpia všetci. Nadmernú pozornosť venujú závislému a veľmi málo energie vlastným potrebám. Snažia sa závislého ochrániť, na čo vynakladajú enormné množstvo energie. Zároveň strácajú vlastné bezpečie, sebaúctu, hanbia sa, izolujú… Predstavte si rodinu so závislým manželom, umožňujúcou manželkou a jej otcom, ktorý smeruje svoj hnev na dcéru preto, že to manželovi toleruje. Rovnako kolektív v práci, ktorý za závislého robí aj nemožné aby dosiahol stanovené ciele, pričom obviňuje zamestnávateľa za to, že sú nedosiahnuteľné. Častokrát potrebujú práve títo ľudia podporu, pretože žijú v neustálom strese, bez zmyslu života.

Sprevádzam ľudí, ktorí vnímajú, že aktivita, ktorú vykonávajú začína negatívne ovplyvňovať ich život a, aj napriek viacerým pokusom, sa jej nedokážu vzdať. Program slúži ako prevencia – skôr ako sa u človeka vyvinie chorobný stav závislosti. Je tiež podporou počas samotnej liečby a po liečbe, v období zotavovania sa, kedy posilňuje odhodlanie zotrvať v nastúpenej ceste. Je diskrétny, keďže návštevy kouča nie sú stigmatizované, skôr obdivované.

Sprevádzanie od závislosti ku slobode

Vymyslieť ešte niečo. Ja by som tam spomenul napr. príklady, fajčenie a pod.

Popis programu

 • Úvodné stretnutie (1 stretnutie)
  dohoda na spolupráci, časovom pláne, mieste stretnutí, stanovenie cieľov a spôsobu hodnotenia ich dosiahnutia, zdieľanie dôležitých faktov, analýza potrieb a vzájomná dohoda na programe, vytvorenie bezpečia
 • Sen, ktorý stojí za to (1 stretnutie)
  sen ako cieľ, zmena paradigmy, prvé kroky, rozširovanie bezpečia
 • 50+ dôvodov PREČO (3 stretnutia)
  motivačné rozhovory, učenie zážitkom a cez vlastné prežívanie. Pozitívne nastavenie mysle a postoja. Sebapoznanie, sebaprijatie a sebahodnota.
 • 30+ spôsobov AKO (3 stretnutia)
  zdieľanie pozitívnych skúseností, drobných výnimiek. Hľadanie vnútorných zdrojov, identifikácia podpory z okolia. Poznanie nástrah a úskalí, ako sa im vyhnúť.
 • Ty už iný / iná (2 stretnutie)
  hľadanie nových záujmov, aktivít, vytváranie podporujúcich vzťahov, projektov a ich začlenenie do starých. Vytváranie rituálov individuálnych, rodiny a komunity, postupné preberanie zodpovednosti za ďalší život. Nájdenie zmyslu, odkazu.
 • Oslava života (1 stretnutie)
  spoločná oslava toho čo mám, kým som sa stal / stala

Sprevádzanie - recovery program

560 11 stretnutí
 • Úvodné stretnutie ( 1 stretnutie )
 • Sen, ktorý stojí za to (1 stretnutie)
 • 50+ dôvodov prečo (3 stretnutia)
 • 30+ spôsobov ako (3 stretnutia)
 • Ty už iný (2 stretnutie)
 • Oslava života (1 stretnutie)

Mám záujem o sprevádzanie od závislosti